Dakboer

Groene innovatie in de zorg

Meer groen betekent meer kwaliteit van leven. Daarom investeert Wijkzorgcentrum Pennemes in Zaandam in groene innovaties. In opdracht van Pennemes realiseerde ik een van die innovaties: de daktuin.

Coaching
Sinds de start in 2017 komen bewoners, medewerkers, buurt en vrijwilligers samen op de daktuin. Een van mijn taken is het coachen van de vrijwilligers die om uiteenlopende redenen buiten het reguliere arbeidsproces zijn geraakt.

Gemeenschap
Als een team dragen de vrijwilligers zorg voor het onderhoud van de tuin, en nemen ze op die manier volwaardig deel aan de gemeenschap die ze met bewoners en buurt vormen.